2016/09/22

ԱՆՀՆԱՐԻՆ ՀԵՌԱՑՈՒՄՀեռացում ես ուզում ասա,

Եթե կուզես հեռանանք,
Երկուսը ջնջենք
Ու կենտ մեկ դառնանք,