2016/10/15

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


Գնացիր, որ գաս ինձ հյուր հուշերում,
Կամ պատահաբար․․․ (ծրագրավորված)
Այն աշնանային տխուր պուրակում,
Ուր հանդիպել էինք դիտմամբ (անտեղյակ)։