2016/10/18

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԼԵՌՆԵՐ
Որոտանի հոսուն ձայնով,
Տաթևի նուրբ շարականով,
Որպես ունկնդիրներ,
Զմայլվում եք լեռնե՛ր։